060 brojevi

Usluga s posebnom tarifom (06x) je usluga koja omogućava interakciju između Pružatelja sadržaja i Klijenata pozivatelja. Ovim putem možete pružiti određene usluge na komercijalnoj razini bilo da se radi o informativnom ili zabavnom sadržaju

0800 brojevi

Uslugom besplatnog poziva (0800) omogućavate Vašoj tvrtki pružanje raznih informacija o Vašem poslovanju, proizvodima i uslugama koje nudite. Usluga se preporuča koristiti u kontakt centrima, korisničkim servisima, može služiti kao info telefon, za prodaju raznih usluga (turističke agencije, hoteli, razne dostave i sl.)

SMS

SMS uslugom možete vrlo lako ostvariti personaliziran i brz komunikacijski kanal za interakciju sa Vašim korisnicima i na taj način oglašavati svoje proizvode, informirati klijente o događanjima, marketinškim akcijama i sl.

SKYNET TELEKOMUNIKACIJE

Odaberite broj

Odaberite 060 broj i kreirajte uslugu putem našeg intuitivnog web sučelja

Pratite statistiku

Na našem web sučelju možete pratiti detaljnu statistiku svih poziva

Isplatu primate na račun

Vaša je usluga automatski naplaćena te mjesečno isplaćena na vaš račun